Тендерийн Урилга Цахим Боловсрол
EN

Төрийн бодлогын хүрээнд
мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны
хамгийн түгээмэл үйлчилгээг тухайн
хүн амын байршил, амьжиргааны түвшингөөс

Зорилго

EN

Үйл ажиллагааны зарчим

Иргэд Аймаг, сумдын ЗДТГ, НИТХ БНҮҮС Хяналтын зөвлөл Монгол Улсын Ерөнхий Сайд

  • 1. Иргэд
  • 2. Аймаг, сумдын ЗДТГ, НИТХ
  • 3. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
  • 4. Хяналтын зөвлөл
  • 5. Монгол Улсын Ерөнхий Сайд

БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

3G Интернэт Дэд бүтэц Үүрэн холбоо

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2014 оны IV улирлын байдлаар хөрөнгө төвлөрүүлэлт

2014 оны байдлаар Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сан дахь хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн байдлыг хүснэгтээр харуулбал (сая төгрөгөөр):

Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө

Он Төлөвлөгөө /сая төгрөгөөр/ Гүйцэтгэл /сая төгрөгөөр/
2009 2,388.53 1,800.00
2010 1,937.60 3,300.00
2011 2,500.00 3,300.00
2012 3,500.00 4,312.00
2013 3,500.00 3,799.00
2014 3,800.00 3,838.00